18th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID)

Fecha: 19/04/2008- 22/04/2008
Lugar: Barcelona (España)
Fecha límite de envío de abstracts: 05/12/07

Información: AKM Congress Service. Clarastrasse 57 P.O. Box 5 S-4005 Basel. Switzerland
Teléfono: 41 61 686 77 11
Fax: 41 61 686 77 88
E-mail: [email protected]