,

Rev Esp Quimioter 2020; 33(1):76-77

Infradiagnóstico de linfogranuloma venéreo   

(Underdiagnosis of lymphogranuloma venereum )

BERTA PINO CALM, LAURA MARTÍNEZ-GARCÍA, CONCEPCIÓN BELTRÁN TACORONTE, JULIA ALCOBA FLOREZ

http://www.doi.org/10.37201/req/061.2019

CARTA AL DIRECTOR

Rev Esp Quimioter 2020; 33(1):76-77 [Texto completo PDF]

Keywords: Chlamydia trachomatis, Lymphogranuloma venereum, ulcer, proctitis.