,

Rev Esp Quimioter 2020; 33(2): 145-146

Síndrome hemofagocítico por Leishmania en paciente con síndrome poliglandular  

(Hemofagoctic sindrome by Leishmania in patient with poliglandular sindrome)

ROCÍO CABRA RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ RUÍZ MÁRQUEZ

http://www.doi.org/10.37201/req/083.2019

LETTER TO THE EDITOR

Rev Esp Quimioter 2020; 33(2): 145-146 [Texto completo PDF]