,

Rev Esp Quimioter 2021; 34(3):261-263

Nefritis focal aguda bilateral por Enterococcus faecalis asociada a enfermedad de Kawasaki en un paciente pediátrico

ANA CASTELLANO-MARTÍNEZ, MOISÉS RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ

Published: 12 March 2021

http://www.doi.org/10.37201/req/138.2020

LETTER TO THE EDITOR

Rev Esp Quimioter 2021; 34(3):261-263 [Texto completo PDF]