,

Rev Esp Quimioter 2022; 35(5):500-502

Congenital tuberculosis in a premature newborn

LAURA SOLAZ ESCRIG, MANUEL BELDA ÁLVAREZ, RAQUEL SORIA MARTIN, AARON ROMUALDO PUPLÀ BARTOLL, MA DOLORES TIRADO BALAGUER

Published: 19 July 2022

LETTER TO THE EDITOR

http://www.doi.org/10.37201/req/018.2022

Rev Esp Quimioter 2022; 35(5):500-502  [Full-text PDF]