,

Rev Esp Quimioter 2022; 35(3): 299-300

Neumonía secundaria por Bordetella hinzii en paciente con infección por SARS-CoV-2  

MARÍA NIEVES CARMONA TELLO, TOMÁS TOSCO NÚÑEZ, IRENE JOSEFINA SAINZ DE AJA CURBELO, FERNANDO CAÑAS HERNÁNDEZ

Published: 7 March 2022

LETTER TO THE EDITOR

http://www.doi.org/10.37201/req/160.2021

Rev Esp Quimioter 2022; 35(3): 299-300 [Texto completo PDF]