,

Rev Esp Quimioter 2024; 37(1): 102-103

Bacteriemia por Moraxella spp. Revisión de casos pediátricos en un hospital del sur de España

ÁLVARO VÁZQUEZ-PÉREZ, ESPERANZA ORTI-MORENTE, FERNANDO COBO, JUAN LUIS SANTOS-PÉREZ

Published: 20 December 2023

LETTER TO THE EDITOR

http://www.doi.org/10.37201/req/076.2023

Rev Esp Quimioter 2024; 37(1): 102-103 [Texto completo PDF]


</a