,

Rev Esp Quimioter 2023; 36(2):214-216

Absceso hepático amebiano en paciente procedente de Gambia

MANUEL CALLEJÓN FERNÁNDEZ, ROCÍO KOHAN, ANA MARÍA LÓPEZ LIROLA, MARÍA LECUONA FERNÁNDEZ

Published: 2 February 2023

LETTER TO THE EDITOR

http://www.doi.org/10.37201/req/106.2022

Rev Esp Quimioter 2023; 36(2):214-216  [Texto completo – PDF]